October 2023

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
 • C Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • STUCO 3:30 PM 4:15 PM
  • Eisenhower Elementary School Events
3
 • D Day
  • Eisenhower Elementary School Events
4
 • A Day
  • Eisenhower Elementary School Events
5
 • B Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • Jr Guard 3:30 PM 4:30 PM
  • Eisenhower Elementary School Events
6
7
8
9
 • Columbus Day - No School/No Staff
  • Events
  • Bradley Elementary School Events
  • Eisenhower Elementary School Events
  • MacArthur Elementary School Events
  • Patton Junior High School Events
10
 • D Day
  • Eisenhower Elementary School Events
11
 • A Day
  • Eisenhower Elementary School Events
12
 • B Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • Jr Guard 3:30 PM 4:30 PM
  • Eisenhower Elementary School Events
13
 • Professional Development - No School
  • Events
  • Bradley Elementary School Events
  • Eisenhower Elementary School Events
  • MacArthur Elementary School Events
  • Patton Junior High School Events
14
15
16
 • C Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • STUCO 3:30 PM 4:15 PM
  • Eisenhower Elementary School Events
17
 • D Day
  • Eisenhower Elementary School Events
18
 • A Day
  • Eisenhower Elementary School Events
19
 • Parent/Teacher Conferences - No School 8 AM 7 PM
  • Events
  • Bradley Elementary School Events
  • Eisenhower Elementary School Events
  • MacArthur Elementary School Events
  • Patton Junior High School Events
20
 • Parent/Teacher Conferences - No School 8 AM 12 PM
  • Events
  • Bradley Elementary School Events
  • Eisenhower Elementary School Events
  • MacArthur Elementary School Events
  • Patton Junior High School Events
21
22
23
 • B Day
  • Eisenhower Elementary School Events
24
 • B Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • C Day
  • Eisenhower Elementary School Events
25
 • D Day
  • Eisenhower Elementary School Events
26
 • A Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • Jr Guard 3:30 PM 4:30 PM
  • Eisenhower Elementary School Events
27
 • B Day
  • Eisenhower Elementary School Events
28
29
30
 • C Day
  • Eisenhower Elementary School Events
31
 • D Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • D Day
  • MacArthur Elementary School Events
1
 • A Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • A Day
  • MacArthur Elementary School Events
2
 • B Day
  • Eisenhower Elementary School Events
 • B Day
  • MacArthur Elementary School Events
 • Jr Guard 3:30 PM 4:30 PM
  • Eisenhower Elementary School Events
 • STUCO 3:40 PM 4:30 PM
  • MacArthur Elementary School Events
3
4
Loading...